Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zamość gmina Zamość, lubelskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.348.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, w części obejmującej § 21 uchwały, załącznik graficzny nr 2 w zakresie ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 20.11b MN+U od strony drogi Al. 1-go Maja (KD/G) oraz załącznik graficzny nr 16.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.348.2015

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2015-09-03 2015-07-29 2015-09-14 14:02:02

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda lubelskie Zamość Zamość

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2015 0 2739

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 lubelskie Zamość Zamość Zamość miasto