Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zamość gmina Zamość, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.348.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, w części obejmującej § 21 uchwały, załącznik graficzny nr 2 w zakresie ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 20.11b MN+U od strony drogi Al. 1-go Maja (KD/G) oraz załącznik graficzny nr 16.1


2


3


4