Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Zamość, lubelskie


Data ogłoszenia: 2017-11-22 Data wydania: 2017-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/434/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:33
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/336/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:35
Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/311/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:07
Data ogłoszenia: 2017-02-07 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/312/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-07 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość dla działki nr 188 położonej pomiędzy ulicami: Hrubieszowską – Gminną – Niepodległości, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/486/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2014 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3337 z dnia 22 października 2014 r.)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/287/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:21
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.348.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, w części obejmującej § 21 uchwały, załącznik graficzny nr 2 w zakresie ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 20.11b MN+U od strony drogi Al. 1-go Maja (KD/G) oraz załącznik graficzny nr 16.
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:02
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/86/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:22
Data ogłoszenia: 2014-10-22 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/486/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:15
Data ogłoszenia: 2012-12-27 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 487/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ze skargi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2006 r. nr XLV/499/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:06