Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pańków gmina Tarnawatka, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.371.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 listopada 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków.1


2


3


4


5