Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pańków gmina Tarnawatka, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-05-12 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004 r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:59
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.371.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 listopada 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków.
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:18