Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Tarnawatka, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:59
Data ogłoszenia: 2015-05-12 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004 r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:59
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.371.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 listopada 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków.
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:18
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:18
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:18
Data ogłoszenia: 2012-04-25 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:09
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:20:57
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:20:57
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:20:57