Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rogalów gmina Wąwolnica, lubelskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.161.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, w części obejmującej § 11 ust. 4 w brzmieniu „mieszkaniowej", § 14 ust. 2, ust. 4, ust. 5 pkt 2 lit. b, ust. 7 w brzmieniu: "12 KDD-G", a także oznaczone w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały tereny oznaczone symbolem 2 R, 6 RM, 7 RM, 12 KDD-G oraz tereny 1 KX i 13 KDG-W, w części obszarów wykraczającej poza granice wyznaczone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.161.2016

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2016-05-20 2016-05-20 2016-05-22 11:20:25

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda lubelskie puławski Wąwolnica

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2016 0 1929

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 lubelskie puławski Wąwolnica Rogalów wieś