Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łopatki-Kolonia gmina Wąwolnica, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania, miejscowość Łopatki Kol./Karmanowice ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.560.2015 z dnia 7 stycznia 2016 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:44
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2015-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.560.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowości Łopatki Kol./Karmanowice, w części obejmującej działki o nr ewid. 45/2 i nr ewid. 48 położone we wschodniej części terenu oznaczonego w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały symbolem 3 RM, w zakresie nieobjętym opracowaniem w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:44
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/202/14 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:00