Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rogalów gmina Wąwolnica, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-05-20 Data wydania: 2016-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.161. 2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-20 Data wydania: 2016-05-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.161.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, w części obejmującej § 11 ust. 4 w brzmieniu „mieszkaniowej", § 14 ust. 2, ust. 4, ust. 5 pkt 2 lit. b, ust. 7 w brzmieniu: "12 KDD-G", a także oznaczone w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały tereny oznaczone symbolem 2 R, 6 RM, 7 RM, 12 KDD-G oraz tereny 1 KX i 13 KDG-W, w części obszarów wykraczającej poza granice wyznaczone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/51/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
Data dodania do bazy: 2016-02-16 19:00:05