Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łopatki-Kolonia gmina Wąwolnica, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania, miejscowość Łopatki Kol./Karmanowice ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.560.2015 z dnia 7 stycznia 2016 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)1


2


3


4


5


6


7


8


9