Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lublin gmina Lublin, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.173.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Lublin Nr 1018/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), w części obejmującej: - § 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 17MN”; - § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 37 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 38 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”.1


2


3


4


5