Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lublin gmina Lublin, lubelskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.173.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Lublin Nr 1018/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), w części obejmującej: - § 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 17MN”; - § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 37 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 38 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; - § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której”.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.173.2014

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2014-04-22 2014-04-18 2014-04-22 19:47:53

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda lubelskie Lublin Lublin

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2014 0 1698

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 lubelskie Lublin Lublin Lublin miasto