Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Lublin, lubelskie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.5.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 1024/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Nałęczowskiej w części
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1024/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulicy Nałęczowskiej (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.5.2018 z dnia 2 marca 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-11-21 Data wydania: 2017-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 862/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S - położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.402.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:36
Data ogłoszenia: 2017-11-21 Data wydania: 2017-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 863/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: M – położonego w rejonie ulicy Mariańskiej, N - położonego w rejonie ulicy J. Pankiewicza, O – położonego w rejonie ulicy M. Koryznowej i J. Pankiewicza, dla obszaru P – położonego w rejonie ulicy Narcyzowej (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.402.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:36
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 708/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulicy Majerankowej
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:35
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-11-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 604/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: Bursztynowa i Szafirowa
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:37
Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 471/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część IIIA dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chodźki, Jaczewskiego
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:14
Data ogłoszenia: 2016-06-16 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Bystrzyca Zemborzyce - CZĘŚĆ VI
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:43
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIG (północno - zachodnia) Głusk - Abramowice
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:48
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 440/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III dla obszaru położonego w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, M. Smorawińskiego, W. Chodźki
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:46