Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipiny Górne-Lewki gmina Potok Górny, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, obejmującego teren działki Nr 2186 położonej w m.Lipiny Górne - Lewki z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne /obiekty przemysłowo - składowe/ oraz usług innych1


2


3


4


5


6