Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jasiennik Stary gmina Potok Górny, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-02-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:54
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/189/2009 Rady Gminy Potok Górny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, obejmującego tereny działek Nr 107/1 i 118/1 położonych w m. Jasiennik Stary z przeznaczeniem pod usługi (handlu, gastronomii, rekreacji, kultury i innych nieuciążliwych) oraz mieszkalnictwa.
Data dodania do bazy: 2011-06-03 22:28:00