Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Potok Górny, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Potok Górny z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:19
Data ogłoszenia: 2016-02-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:54
Data ogłoszenia: 2016-02-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:54
Data ogłoszenia: 2016-02-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:54
Data ogłoszenia: 2016-02-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.
Data dodania do bazy: 2016-02-21 11:03:54
Data ogłoszenia: 2015-07-10 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny dla wybranych terenów w miejscowości Naklik.
Data dodania do bazy: 2015-08-14 08:50:53
Data ogłoszenia: 2010-08-20 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, obejmującego teren działki Nr 2186 położonej w m.Lipiny Górne - Lewki z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne /obiekty przemysłowo - składowe/ oraz usług innych
Data dodania do bazy: 2011-03-25 22:50:00
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/188/2009 Rady Gminy Potok Górny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, obejmującego teren działki Nr 178 położonej w m. Szyszków z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usług nieuciążliwych.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 21:34:00
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/189/2009 Rady Gminy Potok Górny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potok Górny, obejmującego tereny działek Nr 107/1 i 118/1 położonych w m. Jasiennik Stary z przeznaczeniem pod usługi (handlu, gastronomii, rekreacji, kultury i innych nieuciążliwych) oraz mieszkalnictwa.
Data dodania do bazy: 2011-06-03 22:28:00