Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kominy gmina Brodnica, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.



1


2


3


4


5


6


7


8


9