Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szabda gmina Brodnica, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-08-19 Data wydania: 2016-08-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4, § 18 ust. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, § 21 ust. 2 pkt 3, § 23 ust. 2 pkt 2 w zakresie „zakaz połączenia komunikacyjnego drogi 1KDD z drogą krajową nr 15 (teren 1KDGP)” uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:46
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18