Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Brodnica, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-08-19 Data wydania: 2016-08-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4, § 18 ust. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, § 21 ust. 2 pkt 3, § 23 ust. 2 pkt 2 w zakresie „zakaz połączenia komunikacyjnego drogi 1KDD z drogą krajową nr 15 (teren 1KDGP)” uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:46
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-07-07 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica oraz dla obszaru w części dotyczącej działek nr 2346/29 i 2349 w rejonie ul. Okrężnej
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:29
Data ogłoszenia: 2015-11-17 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 15 pkt 4 uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:23
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:28
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła.
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:52
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-12-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:01
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-12-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:01
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-12-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:01