Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sulistrowice gmina Sobótka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/140/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:22
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2015-10-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 431/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sobótce nr LI/501/14 z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:16:11
Data ogłoszenia: 2014-11-28 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:11
Data ogłoszenia: 2014-11-12 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/500/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-11-12 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/501/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-11-12 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/499/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/275/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo – wschodniej części wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2013-03-25 13:38:55
Data ogłoszenia: 2012-10-30 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-09-19 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/207/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:38:02
Data ogłoszenia: 2012-06-20 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2012-06-23 11:59:05