Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróża gmina Mietków, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.425.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2011r. stwierdzające nieważność § 16 ust. 4 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Mietków Nr VIII/38/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”.1


2