Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stróża gmina Mietków, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-01-15 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar w obrębach geodezyjnych Wawrzeńczyce i Stróża, związany z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:05
Data ogłoszenia: 2011-09-28 Data wydania: 2011-08-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:36
Data ogłoszenia: 2011-09-28 Data wydania: 2011-09-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.425.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2011r. stwierdzające nieważność § 16 ust. 4 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Mietków Nr VIII/38/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”.
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:36