Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wałbrzych gmina Wałbrzych, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/574/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej – Piotra Wysockiego w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-08-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 339/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LVIII/593/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II OSK 2237/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg kasacyjnych EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu i Rady Miejskiej Wałbrzycha od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 260/13 w sprawie ze skargi EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. nr XLI/378/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 259/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi EKO-CARBO-JULIA sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/377/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja – Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:13
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 260/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi „EKO CARBO- JULIA” Sp. z o.o. w Wałbrzychu na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/378/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego- Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:50
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 258/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/379/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-01-04 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap I
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:06
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/192/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Świętego Józefa w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-10-23 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.144.11.2015.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2015r. stwierdzające nieważność § 39 ust. 1 i ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XII/158/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Wysockiego w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:44
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/159/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Uczniowskiej – Orkana w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:20