Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraszów gmina Międzybórz, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/171/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów



1


2


3


4


5


6


7


8