Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Międzybórz, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-11 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klonów
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ose
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina Sycowska
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-09-30 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/171/2013 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-02-21 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Międzybórz
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:44
Data ogłoszenia: 2013-02-21 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/111/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części miasta Międzybórz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XXVI/123/2009 z dnia24.09.2009r.
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:44
Data ogłoszenia: 2013-01-10 Data wydania: 2012-12-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N4.4131.1697.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2012 roku nr XXIII/123/2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów na obszarze gminy Międzybórz
Data dodania do bazy: 2013-01-10 21:03:02
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 270/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XI/49/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzybórz
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 270/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XI/49/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzybórz
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01