Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraszów gmina Międzybórz, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N4.4131.1697.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2012 roku nr XXIII/123/2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów na obszarze gminy Międzybórz1


2