Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rybnica gmina Stara Kamienica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica



1


2


3


4


5


6


7


8


9