Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barcinek gmina Stara Kamienica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-02-25 Data wydania: 2015-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI.19.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-04-29 Data wydania: 2014-02-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 831/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 listopada 2012 r. nr XXX.211.2012 w przedmiocie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:08
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 700/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr XXXI.215.2012 Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.13.2013.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV.282.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-10-11 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV.282 .2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2012-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV.177.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.211.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2012-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI.215.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 262/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr X/71/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek oraz Rybnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01