Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barcinek gmina Stara Kamienica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIV.177.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek



2


3


4


5


6


7


8


9


10