Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/97/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wądroże Wielkie – tereny dużych gospodarstw rolnych RPO



1


2


3


4


5


6


7


8


9