Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skała gmina Wądroże Wielkie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 256/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. nr III/10/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Granowice, Mierczyce, Wądroże Wielkie i Skała
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2011-05-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK–N.4131.470.2011.MM2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr VII/21/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 8 kwietnia 2011 r. uchylającej uchwałę nr III/10/10 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Granowice, Mierczyce, Wądroże Wielkie i Skała.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 01:03:00
Data ogłoszenia: 2011-03-16 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Granowice, Mierczyce, Wądroże Wielkie i Skała.
Data dodania do bazy: 2011-03-16 22:26:00