Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Modła gmina Jerzmanowa, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 629/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/66/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”1


2


3


4


5


6


7


8


9