Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łagoszów Mały gmina Jerzmanowa, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-07-02 Data wydania: 2010-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów górniczych "Sieroszowice I" i "Rudna I" oraz pozostałej części gminy nie objętej planem miejscowym dla terenu górniczego "Głogów Głęboki-Przemysłowy" w granicach gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 18:19:00
Data ogłoszenia: 2010-06-25 Data wydania: 2010-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 22:55:00