Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniów gmina Dzierżoniów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/185/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową



1


2


3


4


5


6


7


8


9