Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniów gmina Dzierżoniów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-07 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/157/16 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:41
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 148/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 11, § 14 ust 6 i § 18 ust. 5 we fragmencie „maksymalnie poprzez jeden wjazd, dodatkowo dopuszcza się zachowanie istniejącego wjazdu z drogi 1KD-G” uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLIII/288/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Złotego i Osiedla Tęczowego w Dzierżoniowie
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/92/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Włókami
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2014-08-29 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/344/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką, Złotą, Zachodnią oraz linią kolejową
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:29:47
Data ogłoszenia: 2014-01-14 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/288/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Złotego i Osiedla Tęczowego w Dzierżoniowie
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:10
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-10-24
Tytuł dokumentu: postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 252/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 października 2013r. wydane po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 wrzesnia 2012 r. nr XXVI/185/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-12-13 Data wydania: 2013-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/281/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:12
Data ogłoszenia: 2013-11-25 Data wydania: 2013-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Kilińskiego, Ciepłowniczej i Pieszyckiej w Dzierżoniowie
Data dodania do bazy: 2013-12-02 06:47:41
Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/278/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:07
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-07-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 252/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVI/185/12 z dnia 24 września 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:31