Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wągrowiecki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015r. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w JAWORÓWKU.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:45
Data ogłoszenia: 2015-05-25 Data wydania: 2015-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno – 1”
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:50
Data ogłoszenia: 2015-05-18 Data wydania: 2015-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.153.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:39
Data ogłoszenia: 2015-05-18 Data wydania: 2015-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.153.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:39
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Bartodzieje, obejmującego część działek o numerach 112 i 114
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:07:16
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:08:00
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego”
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:08:00
Data ogłoszenia: 2015-04-15 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.107.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno - 1
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:16:32
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno – 1”
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-02-25 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/24/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulic Klasztornej, Jeziornej i Zamkowej
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:16