Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mieścisko, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/159/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Mieścisku – rejon ulicy Św. Wojciecha.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015r. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w JAWORÓWKU.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:45
Data ogłoszenia: 2014-08-08 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Jaworówku.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:59