Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wągrowiecki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-08 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/242/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, w tym w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Jaworówku.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:59
Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/2, położonej w miejscowości Wiatrowo
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:49
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/219?13 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kołybki
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-09-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.-I.4131.2.39.2013.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 września 2013r. wskazujace iż uchwała Nr XXXI/219/13 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kołybki, została wydana z nieistotnym naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2010-04-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 985/12 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:34
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec - dz. nr 20/6, 20/10, 23/1, 23/6”
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:11
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Rgielsko, obejmującej działkę o nr ewid. 396.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.263.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. orzekające nieważność § 11 ust. 4 uchwały Nr XXV/158//2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu w zakresie wyrazów: „lub właścicieli nieruchomości, dla których wyznaczona droga lokalna zapewnia dostęp do drogi pełniącej funkcję określoną w ust. 1 pkt 1”.
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:32
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/158/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:32
Data ogłoszenia: 2013-02-12 Data wydania: 2012-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/184/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko, Międzylesie
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:40