Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mieściska gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/164/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/165/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 38 i 39.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2010-09-08 Data wydania: 2010-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/432/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 20:26:00
Data ogłoszenia: 2010-08-02 Data wydania: 2010-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.0911-125/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2010r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO orzekające nieważność uchwały Nr LVIII/422/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk
Data dodania do bazy: 2011-02-03 21:31:00