Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ceradz Dolny gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/338/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-02-11 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/181/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 230/1, 230/2
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:30
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 172/4 w Ceradzu Dolnym
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 166/1
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:03
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 238
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:03
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 206/1, 206/2, 207/1, 207/2 oraz 208
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 103
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/130/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/15 w Ceradzu Dolnym
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2010-03-03
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.0911-51/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr LIV/390/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, oraz 250/24 .
Data dodania do bazy: 2011-05-12 01:58:00
Data ogłoszenia: 2010-04-19 Data wydania: 2010-01-26
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LIV/390/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, oraz 250/24
Data dodania do bazy: 2011-04-18 01:31:00