Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grzebienisko gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.2.2016.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. wskazanie że uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:44
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/209/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/211/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/346/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/337/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-04-15 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/217/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla działki nr 152/1 w Grzebienisku
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:07
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/355/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 250/7 i 250/9
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/356/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 245/9
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/357/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 142/5
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41