Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Duszniki gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-02-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.6.2017.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2017 r. wskazujące, iż uchwała nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:44
Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.3.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. wskazujące że uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. wskazujące że uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:11
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.432.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2013r. orzekająca nieważność przepisów §14 pkt 2 i 3 uchwały nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr 862/2 oraz 884/2 w Dusznikach
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:58
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działki o nr ewid. 298
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196/1 w Dusznikach
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04