Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowieczek gmina Dolsk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek.
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-07-10 Data wydania: 2013-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.358.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:28