Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dolsk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 794/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:07
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 795/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek.
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-07-10 Data wydania: 2013-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.358.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:28
Data ogłoszenia: 2013-06-24 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/213/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 264/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-06-24 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, położonego w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2012-07-06 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/150/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 451/3 i 451/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:54
Data ogłoszenia: 2011-11-16 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/75/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon ulicy Polnej II.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:45:07
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Drzonek - Wieszczyczyn.
Data dodania do bazy: 2011-05-24 19:50:00
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Drzonek - Wieszczyczyn.
Data dodania do bazy: 2011-05-24 19:50:00