Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dolsk gmina Dolsk, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 794/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:07
Data ogłoszenia: 2011-11-16 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/75/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon ulicy Polnej II.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:45:07
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/302/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk.
Data dodania do bazy: 2011-05-07 00:10:00
Data ogłoszenia: 2010-07-09 Data wydania: 2010-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-2.0911-105/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2010r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/283/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:24:00