Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat obornicki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:16:00
Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Data dodania do bazy: 2011-05-27 23:12:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.-11.4131-1-36/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr V/35/20l1 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Data dodania do bazy: 2011-03-23 17:54:00
Data ogłoszenia: 2010-03-16 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-03 19:16:00
Data ogłoszenia: 2010-03-16 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/326/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej
Data dodania do bazy: 2011-06-09 18:40:00
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/313/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-12-04 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 38/3 i 38/4 położonych w miejscowości Kaziopole
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:40
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-09-22
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr KN.-11.0911-13/09 z dnia 22 września 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/292/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:49
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/365/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid.: 102, 103/2, 10778/2, 104/11, 104/12 i 100/1 w miejscowości Dąbrówka Leśna
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:50
Data ogłoszenia: 2009-10-15 Data wydania: 2009-08-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/293/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ulicy Rolnej
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:49