Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ryczywół, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 r. w części dotyczącej skablowania linii energetycznej, zlikwidowania drogi wewnętrznej, zmiany przeznaczenia terenów z zabudowy przemysłowej i produkcyjnej spożywczej na tereny zabudowy usługowo – przemysłowej, budowy przydomowej elektrowni wiatrowej.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:43