Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat obornicki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/540/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:12
Data ogłoszenia: 2014-02-05 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.486.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XLI/502/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ul. Łukowskiej, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:19
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.486.2013.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XLI/502/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Oborniki, przy ul. Łukowskiej, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:02:01
Data ogłoszenia: 2013-11-05 Data wydania: 2013-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/488/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 334 położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:10
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/468/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki przy ulicy 25 Stycznia, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:56
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.319.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2013r. orzekające nieważność § 4 ust. 8 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/392/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Gołębowo, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-06-19 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/392/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Gołębowo, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 r. w części dotyczącej skablowania linii energetycznej, zlikwidowania drogi wewnętrznej, zmiany przeznaczenia terenów z zabudowy przemysłowej i produkcyjnej spożywczej na tereny zabudowy usługowo – przemysłowej, budowy przydomowej elektrowni wiatrowej.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:43
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66  położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:45
Data ogłoszenia: 2013-02-11 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/338/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Przeciwnica – Niemieczkowo, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:30