Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat obornicki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-02-11 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/338/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Przeciwnica – Niemieczkowo, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:30
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/261/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo - przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2, 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:33:27
Data ogłoszenia: 2012-07-25 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:03
Data ogłoszenia: 2012-06-22 Data wydania: 2012-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/250/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2012-06-23 12:00:09
Data ogłoszenia: 2012-03-30 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych: 79/3, 79/4, 80/1, 80/3, 80/4, 81/1, 82/1, 82/3, 83/1, 83/3, 86/4, 92/7, 92/9, 92/10, 97/1, 98/5, 99/1, 99/3, 99/4, 100, 101, 137, 138, 414/1, 414/3, 414/4 i dla części działki o nr ewidencyjnym 436 położonych w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:54
Data ogłoszenia: 2012-01-05 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2011-12-21 Data wydania: 2011-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 położonych w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:39:42
Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze ewidencyjnym 80 położonej w miejscowości Popówko, gmina Oborniki
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:37
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rożnowie.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:57:09
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:37:38