Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Władzimirów gmina Kazimierz Biskupi, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-09-22 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Kazimierz Biskupi oraz Władzimirów gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:22
Data ogłoszenia: 2015-06-05 Data wydania: 2015-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.183.2015.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. orzekające nieważność § 3 pkt 1), § 5 pkt 3), § 9 w zakresie zwrotu „1MN”; § 9 pkt 12) lit. a) i pkt 13) oraz załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18
Data ogłoszenia: 2015-05-18 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi i Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica.
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:51
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/286/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 123 w miejscowości Włodzimirów gm. Kazimierz Biskupi
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53